PROGRAM SAINS KREATIF

Program Sains Kreatif

PSKT bakal mengetengahkan pelbagai aktiviti sains yang bersesuaian mengikut kategori prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah.