PEMIKIRAN KREATIF

Pemikiran kreatif merupakan proses yang kita gunakan apabila terfikirkan idea baru. Ianya merupakan penggabungan idea-idea yang tidak pernah digabungkan sebelum ini. Sumbang saran merupakan satu bentuk pemikiran kreatif. Ia berlaku dengan menyatukan idea orang lain dengan idea kita untuk mendapat idea baru. Anda menggunakan idea-idea orang lain sebagai rangsangan idea anda sendiri.

PEMIKIRAN KREATIF